Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Påverka Bollnäs kommuns framtid,
svara på vår enkät!
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

På uppdrag av Tillväxtverket har det skapats en nationell företagsakut som stöd och komplement till de kommunala insatser som görs runt om i landet. Den ska hjälpa, stötta och komplettera det arbete som görs i kommunerna med syfte att så många företag som möjligt ska få hjälp under den akuta krisen. Allt arbete sker i samverkan med kommunerna och i Bollnäs har Näringslivs- och utvecklingskontoret personal som är beredda att möta, lotsa och hjälpa till med frågor av olika slag.

Den nationella företagsakuten nås vardagar 08.00 – 16.00 på telefonnummer 010-241 13 00. Webbplatsen nås via adressen www.nationellaforetagsakuten.se

Kontaktuppgifter Näringslivs- och utvecklingskontoret
Telefon 0278-25000 (växeln, be om att bli kopplad till Näringslivs- och utvecklingskontoret)
E-post: naringslivochutveckling@bollnas.se
www.bollnas.se/foretagare

Till sidan om Covid-19