Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Påverka Bollnäs kommuns framtid,
svara på vår enkät!
Ställ dig i kö
för restvaccin!
Inget vaccin får gå
till spillo!
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Om du misstänker eller får veta att ett barn eller ungdom far illa kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten via vår nya e-tjänst. Det behövs inga bevis eller konkreta händelser för att göra en orosanmälan. Att känna på sig att någonting inte står rätt till eller att en misstanke finns om att någon far illa kan vara skäl nog. Du gör anmälan för barnets bästa och för att det ska kunna utredas om din misstanke är befogad eller inte. Som privatperson har du möjlighet att vara anonym när du gör en orosanmälan.

Vissa myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

Efter att en anmälan inkommit gör socialtjänsten en bedömning om hur de ska gå vidare med uppgifterna i anmälan. All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.

På vilka sätt kan ett barn eller ungdom fara illa?
Barn och ungdomar upp till 18 år kan fara illa i många olika situationer och av en eller flera olika orsaker. Barn som far illa kan utsättas för olika former av fysiskt och psykiskt våld, det kan röra sig om hot, kränkningar och övergrepp. Barn kan också utsättas för försummelse, omsorgssvikt, vanvård och utnyttjande. Det kan både ske i hemmet och i skolan, av vuxna såväl som av jämnåriga. Det kan
ske i vilken miljö som helst där barnet vistas och barnet kan också utgöra en fara för sig själv, genom ett självdestruktivt beteende, exempelvis missbruk och kriminalitet.

Om du som privatperson vill göra en orosanmälan har du tre vägar att välja mellan:
- Använd vår nya e-tjänst för orosanmmälan
- Ring mottagningsenheten och lämna den muntligen via telefonnummer 0278-252 02 (måndag-fredag 8:00-12:00, 12:30-16:30)
- Fyll i blanketten "Orosanmälan, anmälan om missförhållanden" (eller skriv din egen) och skicka den till: Bollnäs kommun, Socialförvaltningen IFO, 821 80 Bollnäs