Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19?
En annorlunda nationaldag - tillsammans på avstånd!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

 Möjligheten att söka hjälp för den som är utsatt för våld i sin relation minskar vid isolering i hemmet. Därför är det nu mer angeläget än någonsin att vi är uppmärksamma och erbjuder stöd och skydd.

Detta kan vi tillsammans göra:

  • Bryt isoleringen. Vi kan alla hjälpas åt och ta vårt gemensamma samhällsansvar genom att hålla kontakt med vänner och arbetskamrater. Knacka på hos grannen för att bryta isoleringen och visa att du finns där. Chefer har ett ansvar för anställdas arbetsmiljö även vid distansarbete.

  • Ställ frågor om våld. Alla inom till exempel hälso- och sjukvård, tandvård, förskola, skola, socialtjänst och rättsvårdande myndigheter behöver kunna se tecken på våld och ställa frågor om de uppfattar att något inte står rätt till. Den som är utsatt för våld i en relation berättar sällan spontant, därför måste frågor om våld ställas aktivt.

  • Sprid numret till Kvinnofridslinjen. Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 har öppet dygnet runt. Telefonen är bemannad av sjuksköterskor och socionomer som är vana att möta människor i kris. Förutom den som är utsatt för våld är även anhöriga, vänner och yrkesverksamma välkomna att ringa för stöd och rådgivning.

  • Var uthållig. Erfarenheten visar att många söker hjälp först efter perioder då man varit hänvisad till hemmet. Det kommer att finnas ett uppdämt behov av hjälp och stöd efter att isoleringen är över och det är samhällets skyldighet att tillhandahålla det. Att få rätt stöd – i allt från mötet med socialtjänsten och Försäkringskassan till besöket på vårdcentralen eller hos Polisen – kan vara livsavgörande.

Läs mer om hot och våld