Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19?
En annorlunda nationaldag - tillsammans på avstånd!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Under 2022 skulle den efterlängtade ombyggnationen och förbättringen av Väg 83, mellan Bollnäs och Vallsta, ha startat. Men i höstas sköt Trafikverket ännu en gång upp projektet.

Trafikverket menar att fördröjningarna framförallt beror på ökade kostnader och stor personalomsättning. Pengar finns avsatta i den regionala infrastrukturplanen (länsplanen) men Trafikverkets analys av kostnaderna för projektet Väg 83 Bollnäs-Vallsta visar att budgeten som lagts för projektet inte kommer att räcka till på långa vägar. Därför väljer Trafikverket nu att göra en etappindelning.

– Rustningen av vägsträckan mellan Bollnäs och Vallsta har länge varit en prioriterad fråga för oss och framförallt för våra invånare. Förbättringar av både trafiksäkerheten och framkomligheten på den aktuella vägsträckan är efterlängtade och otroligt betydelsefulla för medborgare och näringsliv. Vi har tydligt framfört till Trafikverket och Region Gävleborg att vi känner stor frustration över att projektet återigen drar ut på tiden. Helt ärligt ser jag inte slutet, säger Marie Centerwall, kommunalråd.

Förra veckan kom representanter från Trafikverket till Bollnäs stadshus för att presentera de omarbetade planerna, som innebär att upprustningen av Väg 83 mellan Bollnäs och Vallsta delas upp i tre etapper. Bollnäs-Röste med byggstart tidigast 2023-2024, Röste-Lottefors med byggstart 2026-2027 där en ny vägplan behöver tas fram först samt den sista etappen mellan Lottefors och Vallsta, där varken finansiering eller vägplan finns framtagen.

– Vi vet ingenting om vägsträckan mellan Lottefors och Vallsta. Det finns uppenbarligen en stor tröghet i planeringsprocesserna där Trafikverket måste ta fram nya vägplaner och Region Gävleborg måste besluta om en ny regional infrastrukturplan, vilket inte är gjort i en handvändning. Trafikverket har skjutit fram byggstarten flera gånger samtidigt som vi gör allt vi kan för att driva på utvecklingen och för att projektet ska komma till stånd. Att det gång på gång blir omtag kostar i sin tur tid och pengar, fortsätter Marie Centerwall.

Etapp 1 Bollnäs – Röste
Anledningen till att Trafikverket ser att den första etappen (Bollnäs – Röste) kan genomföras 2023 är att vägplanen endast behöver genomgå mindre justeringar. I den ingår bland annat en gång- och cykelväg mellan Bollnäs Norr och Lottefors samt den planerade korsningen vid Norrborns industriområde.

Arbetet med att ändra vägplanens omfattning som krävs för att kunna genomföra resterande etapper genomförs i dialog mellan länsplaneupprättaren Region Gävleborg och Trafikverket. Deras mål är nu att ha ett färdigt förslag framme till sommaren 2020.

Partnerskap Fjällvägen – med syfte att driva på utvecklingen
En insats för att driva på utvecklingen av Väg 83 är det kommunövergripande samarbetet Fjällvägen där Bollnäs kommun har ordförandeskapet. Fjällvägen är vägstråket Tönnebro-Bollnäs-Ljusdal-Sveg-Funäsdalen-norska gränsen (Väg 83 och 84). I samarbetet ingår Söderhamns, Bollnäs, Ovanåkers, Ljusdals och Härjedalens kommuner samt destinationsbolagen Järvsö, Lofsdalen, Vemdalen och Funäsfjällen.

Läs mer på Trafikverkets webbplats.

Helahalsingland.se senaste artikel på ämnet