Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Vaccinera dig mot covid-19! Drop in varje onsdag mellan 15:00-19:00,
Pingstkyrkan i Bollnäs
Samlad information
om Covid-19
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Med anledning av covid-19 träffas kommunchefens beredningsgrupp kontinuerligt tillsammans med kommunala bolagschefer och förbund för att stämma av nuläget, samarbeta och samordna insatser för att snabbt kunna ta nya ställningstaganden och beslut.

 • Möjligheten för personer över 70 att kostnadsfritt få livsmedel och apoteksvaror hemlevererade har blivit mycket uppskattat. Vår förhoppning är att nyttjandet av denna möjlighet ökar ytterligare.

 • Medarbetare inom vård- och omsorg som uppvisar symptom testas för att se om de är smittade av covid-19. Personal som bekräftats smittade stannar naturligtvis hemma tills de tillfrisknat. Vi har i dagsläget inga smittade brukare på våra äldreboenden. Vi har fyra smittade brukare i våra verksamheter.

 • Cohortbil inom hemtjänst vårdar brukare med misstänkt eller bekräftad smitta. Den personalen träffa inga andra brukare.

 • Det förekommer rykten i sociala medier om att hemtjänstpersonalen inte har tillgång till skyddsutrustning. Det finns skyddsutrustning att tillgå och hemtjänstpersonalen följer aktuella riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och Vårdhygien inom Region Gävleborg om när skyddsutrustning ska användas. Läs gärna vår nyhet på ämnet.

 • Socialförvaltningen har redan nu börjat rekrytera sommarvikarier som ska arbeta inom vård- och omsorg. Sommarvikaierna börjar arbeta tidigare än brukligt för att deska introduceras i god tid med ordinarie personal på plats. Rekryteringen sommarvikarier pågår fortfarande.

 • Barn- och utbildningsförvaltningen har planerat och är väl förberedda inför en eventuell skolstängning. Vi är tacksamma över att hittills inte behövt stänga vare sig förskolor eller skolor eftersom det är viktigt att barnen får sin undervisning. Frånvaron bland barn och elever i förskolor och skolor har varit stabil och inte ökat under de senaste veckorna. Frånvaron bland skolelever är störst bland högstadieeleverna.

 • Näringsidkare visar fortsatt bra efterlevnad av miljökontorets tillsyn av restauranger, caféer och barer. Flera näringsidkare hör också av sig till miljökontoret och ställer frågor för att säkerställa att de gör rätt. Vid de sedvanliga livsmedelsinspektionerna på matvarubutiker har våra inspektörer uppmärksammat att även butikerna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer väl, vilket är glädjande.

 • Kulturhusets satsning Hälsingland Live med strömmade konserter från Kulturhusets stora scen har blivit en enorm succé. Hittills finns 4 av 6 konserter att se på www.halsinglandlive.comoch de har i skrivande stund strömmats 22 000 gånger och nått uppskattningsvis närmare 45 000 personer! På tisdag och torsdag i nästa vecka släpps de sista två konserterna med Anna Sahlene & Blues Transfusion samt Per Persson och Nya Packet. Samtliga konserter finns att se e efterhand på www.halsinglandlive.com fram till början på sommaren.

 • Intern service, som bland annat har hand om lokalvården i våra verksamheter, lägger stor vikt på att förhindra smittspridning och avlastar socialförvaltningen med städning på våra boenden.

 • Gatuenheten har förstärkt sin personalstyrka med medarbetare från arbetsmarknadsenheten som hjälper till att plocka skräp och hålla rent och fint i centrum.

 • Fritidsenheten fortsätter sitt arbete med att omfördela personal och går över till mer utomhusträning. Det frigör personal som kan bemanna områden som Solrosens IP. De förbereder också inför sommarens arbetsuppgifter på kommunala badplatser.

En vädjan från Bo Wallbäcks, tf. kommunchef

Vi har alla varit jätteduktiga att följa de enkla men avgörande råd som kan förhindra smittspridning. Tack vare det har vi lyckats skydda våra äldre och minskat belastningen på sjukvården.

Men det är långt ifrån över än, det gäller att ”hålla i och hålla ut”!

 • Håll avstånd
 • Ta promenader, ring och prata med nära och kära eller håll kontakt via dator och sociala medier.
 • Stanna hemma om du är sjuk
 • Tvätta händerna ofta och noga
 • Begränsa dina fysiska kontakter
 • Besök inte våra äldre och särskilt inte våra äldreboenden
 • Undvik inte nödvändiga resor

Till sidan om Covid-19