Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Manscentrum i Stockholm är en välrenommerad fristående behandlingsmottagning som under mer än 30 år haft som inriktning att bistå män i kris. Varje år hjälper och stödjer Manscentrum ett stort antal män som drabbats av svårigheter som de själva upplever att de inte kan hantera.

De erbjuder samtalshjälp för att kartlägga, bearbeta och finna lösningar på känslomässiga och praktiska problem i livets olika skeden. Exempelvis: relationsproblem, problem vid separation, ilska och våld, föräldraroll och livskriser.

Behandlarna på Manscentrum är legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter som arbetar enligt hälso- och sjukvårdslagen. Alla besök journalförs för klientens säkerhet.
Läs mer om Manscentrum och deras behandlingserfarenhet på www.manscentrum.se.

Mer anledning av covid-19 utökar Manscentrum sin behandling på distans. Manscentrums verksamhet har fram tills nu främst varit avsedd för män i Stockholmsområdet. Men från den 15 maj erbjuder de behandling till män oberoende var man bor i Sverige. Behandlingen sker då online eller via telefon.

Varje besök kostar 300 kronor och för att boka tid behöver klienten själv kontakta Manscentrum och presentera sitt problem. Därefter kan de boka in tid för samtal. Detta innebär att man inte kan remittera män till Manscentrum.

Kontakt sker via e-post kriscentrum@manscentrum.se eller via telefon 08-6431183

I Bollnäs finns även hjälp att få via Öppenvårdens stödtelefon för konflikter i familjen och våld i nära relation, direktnummer 073-087 87 26
Läs mer om våld i nära relation