Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

För att göra Solrosen till ett attraktivare ställe att vistas på har vi tillsammans med flera andra samhällsaktörer kommit fram till en rad åtaganden/insatser som ska genomföras under säsongen 2020.

Dessa insatser är beslutade:

 • Nattvandrarna besöker alltid Solrosen då de vandrar, men behöver blir fler för att kunna täcka upp bättre då de har flera platser de vandrar på. Idag vandrar de fredag eller lördag varje helg samt vid speciella evenemang/helger exemelvis mellan klockan 21-01 (senare vid behov). (Bollnäs nattvandrare)
 • En högskolestudent samt två feriearbetande ungdomar kommer att hålla i aktiviteter, under handledning av en projektledare under vecka 26-33 vardagar klockan 11.00-12.30 och klockan 14.30-16.00. (Föreningsalliansen)
 • Fritidsbanken ska ha en filial på Solrosen som är heltidsbemannad. (Fritidsbankens projekt beviljat av Bollnäs kommun)
 • Patrullering i mån av tid och behov. Solrosen finns med i Medborgarlöftet, vilket innebär att polisen i sin dagliga verksamhet har till uppgift att öka sin närvaro på platser där ungdomar vistas, däribland Solrosen. (Polisen)
 • Fritidsledare kommer att närvara på Solrosen flera dagar i veckan, men styrs av hur trycket ser ut på fritidsgårdarna. Är trycket lågt kan fler personal finnas på Solrosen. (Bollnäs kommun)
 • Öppenvårdspersonal och alkohol- och drogterapeuter eller annan personal kommer att besöka Solrosen. Om många orosanmälningar inkommer gällande Solrosen kommer Bollnäs kommun att planera för fältinsatser. (Bollnäs kommun)
 • Feriearbetande ungdomar ska få arbeta med enklare anläggningsskötsel. (Bollnäs kommun)
 • Ytterligare regler för skateparken och övriga spontanytor ska tas fram. (Bollnäs kommun)
 • Tydligare skyltning med regler ska tas fram och sättas upp på området. (Bollnäs kommun)
 • För att lösa rådande parkeringssituation då bilar står felparkerade vid omklädningsrum och spontanytor ska suggor med hänvisning till sporthalls-parkeringen sättas upp. (Bollnäs kommun)
 • För att undvika att personer som inte deltar i föreningars träningar beträder konstgräsplanen ska gatupratare med information om abonnerade tider sättas upp vid konstgräsplanen. (Bollnäs kommun)
 • För att få ordning på cyklar som i dagsläget står/ligger lite överallt ska cykelställ sättas upp. (Bollnäs kommun)
 • För att underlätta för vuxna att vara på området ska sittbänkar ställas upp. (Bollnäs kommun)

Vi planerar även för följande insatser:

 • Behovsanalys med idéer för förbättringsförslag för den fysiska miljön på Solrosen (Bollnäs kommun)
 • Genom en projektansökan till Delmos (Delegations mot segregation) skapa en långsiktig plan och agerande för platsens utveckling. (Föreningsalliansen tillsammans med Bollnäs kommun, Bollnäs bostäder och föreningar)
 • Fotbollsskola på Solrosen för barn i åldrarna 6– cirka 13 år med i första hand förbundsutbildade ungdomar. (Bollnäs GIF/FF, HFF, SvFF, Föreningsalliansen)
 • En plan för hur skolan kan arbeta mer aktivt med föräldrar gällande Solrosen. (Bollnäs kommun)
 • Uppdrag till skolan att hitta former för att lyfta in Solrosen i sitt värdegrundsarbetet. (Bollnäs kommun)

Insatser som är pausade på grund av covid-19

 • Nattfotboll (Föreningsalliansen i samarbete med Bollnäs Bostäder, Rotary, ICA Kvantum och andra föreningar.)
 • Diverse aktiviteter på Mötesplats Gärdet (Bollnäs kommun)
 • Fotbollsturneringar (Bollnäs kommun i samarbete med Bollnäs Kurd)

Vi uppmanar även föräldrar som har barn och ungdomar som vistas på området att vara närvarande. Om du som är närvarande känner oro för barn ring mottagningsenheten 0278-25202 eller använd vår e-tjänst på bollnas.se. Vid oro för vuxna, ring vuxenenheten 0278-25604 (klockan 8-16:30). Om brott sker, ring Polisen.

Vi kommer ha löpande uppföljning med inblandade samhällsaktörer för att se om ytterligare insatser behövs samt planera för andra frågor som rör området Solrosen.

Vill du göra en insats?
Nattvandrarna är i stort behov av rekrytering för att kunna vandra fler kvällar och på flera områden samt kunna röra sig mer på Solrosen. Kontakta gäna dem om du vill göra en insats.

Dela på Facebook