Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

SCB har publicerat definitiva uppgifter för kvartal 1 2020. Dessa är nästan lika som de tidigare utskickade preliminära uppgifterna.

Invånarantalet har under kvartal 1 minskat med 55 personer till 26 833 personer. Motsvarande period i fjol minskade invånarantalet med 20 personer.

Antalet födda är 61 och det är färre än de senaste åren
Antalet döda är 91 och det är ungefär som förväntat utifrån invånarnas åldersstruktur och beräknad medellivslängd
Antalet inflyttade är 192 och det är väsentligt färre än de senaste åren
Antalet utflyttade är 216 och det är något färre än de senaste åren

Sedan mitten på 2018 är kommunen inne i en trend där invånarantalet minskar och den trenden fortsätter första kvartalet år. Jämfört med tidigare perioder är det framförallt inflyttningen som minskar.

På grund av coronapandemin kommer antalet flyttande sannolikt att minska i år. Det gäller både inflyttande och utflyttande. Inflyttande från utlandet kommer att minska och det ser vi redan
under första kvartalet. Hur kommunens flyttnetto kommer utvecklas under året är mycket svårt att säga.

För övriga kommuner i Hälsingland så minskar alla utom Ovanåker.

I bifogad fil finns tabeller med utvecklingen i kommuner och län kvartal 1, samt utvecklingen för Bollnäs ett antal år tillbaka och en osäker prognos för helåret.

 

Clas Olsson
Ekonomikontoret
Bollnäs kommun
Tfn 0278-251 43

Dela på Facebook