Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Sveriges kommuner och regioner har gått ut med ett direktiv gällande feriearbetare: För att skydda äldre och personer som tillhör riskgrupp, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, är arbete inom kommunernas omsorgsverksamhet inte lämplig även om smitta inte förekommer. Med kommunernas omsorgsverksamhet avses här äldreomsorg inklusive hemtjänst, samt verksamhet inom LSS-området.

Detta innebär att de ungdomar som placerats inom socialtjänstens områden nu har fått information om att de inte kommer att få arbeta där. Personalkontoret arbetar just nu för fullt med att hitta alternativa platser, både inom andra förvaltningar samt inom andra verksamheter.

Till sidan om Covid-19