Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
God fortsättning! Tillsammans håller vi i och ut!
Samlad information om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Sveriges kommuner och regioner har gått ut med ett direktiv gällande feriearbetare: För att skydda äldre och personer som tillhör riskgrupp, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, är arbete inom kommunernas omsorgsverksamhet inte lämplig även om smitta inte förekommer. Med kommunernas omsorgsverksamhet avses här äldreomsorg inklusive hemtjänst, samt verksamhet inom LSS-området.

Detta innebär att de ungdomar som placerats inom socialtjänstens områden nu har fått information om att de inte kommer att få arbeta där. Personalkontoret arbetar just nu för fullt med att hitta alternativa platser, både inom andra förvaltningar samt inom andra verksamheter.

Till sidan om Covid-19

Dela på Facebook