Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Beroendecentrum i Bollnäs fortsätter även under tider med covid-19 att erbjuda stöd och hjälp till dig som undrar om dina alkoholvanor börjar övergå till ett missbruk/beroende eller om du är orolig för att dina spelvanor om pengar övergått till ett spelberoende. Även du som undrar om du är på väg att utveckla ett tablettmissbruk eller narkotikamissbruk är välkommen att höra av dig. Vi erbjuder både råd och stödsamtal och individuella eller gruppbehandlingsinsatser.

För dig som fyllt 18 år erbjuder vi högst fem fria råd och stödsamtal hos våra alkohol- och drogterapeuter vid Beroendecentrum i Bollnäs. Stödsamtalen registreras inte hos myndighetsutövare. Finns det önskemål och behov av mer stöd än de fem fria samtalen behöver du ansöka om detta hos socialsekreterare. Vi hjälper dig med sådan ansökan. Alla besök hos alkohol- och drogterapeut är kostnadsfria. Samtalen sker i Beroendecentrums lokaler om du är frisk och symtomfri. Vi erbjuder också stöd via telefon eller samtal via videolänk.

För dig som är under 18 år behöver vi beslut av socialsekreterare för att erbjuda insats. Du är välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig att ansöka.

Du som är anhörig, arbetskamrat eller arbetsgivare till någon som du tror har ett missbruk eller beroende är också välkommen att höra av dig.

Beroendecentrums anställda har tystnadsplikt och vid oro för barn under 18 år har de anmälningsplikt till socialsekreterare.

Kontakt med Beroendecentrums alkohol- och drogterapeuter sker via telefon:
Vuxenterapeut 1: 0278-254 65
Vuxenterapeut 2: 0278-254 67
Vuxenterapeut 3: 0278-256 30
Ungdomsterapeut 1: 0278-254 66
Ungdomsterapeut 2: 0278-269 70

Det går också bra att mejla: beroendecentrum@bollnas.se

För rådgivning och tidsbokning till sjuksköterska ring: 0278-38041