Skärpta allmänna råd i Gävleborg för att minska smittspridningen av covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19? Nu gäller skärpta allmänna råd i Gävleborg!
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Ibland blir det inte riktigt som man tänkt sig. Vi har sedan en månad tillbaka placerat en uppskattad brygga vid badplatsen på Långnäs i sjön Varpen. Vi kan med facit i hand konstatera att en flytbrygga troligen inte var rätt val. De fysiska krafterna är större än förväntat och förankringen av bryggan har visat sig vara problematiskt. Dessutom kan vi förvänta oss problem vid högvatten och med krafter från is vintertid. Bryggan har under denna korta tid dessutom blivit utsatt för skadegörelse och sabotage.

Bryggan togs därför bort idag och kommer att användas på en annan badplats. Istället planerar vi för att göra en stenpir, likt den i Vågen, på samma ställe som bryggan legat. Vi har, enligt konstens alla regler, gjort en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen och en ansökan om dispens från strandskyddet till samhällsbyggnadskontoret. För att hinna utföra åtgärden innan badsäsongen är här påbörjas har vi framfört önskemål om att få utföra åtgärden senast under juni månad eller så snart erforderliga tillstånd erhållits, men vi vet inte i nuläget om eller när stenpiren får byggas.

Syftet med bryggan/stenpiren är att rama in badet och skapa en fysisk barriär mellan badande och båtar/vattenskotrar med målet att utveckla Långnäs som ett attraktivt, naturnära, estetiskt och lättillgängligt rekreationsområde.

Bryggan tas upp

Dela på Facebook