Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Bollnäs kommun får möjlighet att utveckla projektet eXtrastöd genom finansiering av Europeiska socialfonden. Vi ska tillsammans med kommunerna i länet utveckla nya eller förfina redan fungerande metoder, arbetssätt och samverkansformer som hjälper personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma närmare arbetsmarknaden. Läs mer i pressmeddelandet från Region Gävleborg