Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Påverka Bollnäs kommuns framtid,
svara på vår enkät!
Ställ dig i kö
för restvaccin!
Inget vaccin får gå
till spillo!
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en tillsyn gällande smittspridning inom äldreomsorgen i hela Sverige. Bland våra verksamheter har de granskat hemtjänst och särskilt boende. Vi har nu fått besked om att utifrån det som framkommit vid tillsynen ämnar IVO inte att göra någon ytterligare granskning av våra verksamheter.

- Beskedet kom inte som en överraskning för oss, vi vet att vi har koll på läget. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare i våra vård- och omsorgsverksamheter som gör ett fantastiskt arbete med att förhindra smittspridningen, säger Tina Mansson Söderlund, chef för Socialförvaltningen.

Till sidan om Covid-19