Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Länsstyrelsen Gävleborg har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Gävleborgs län.

Förbudet upphör att gälla från och med tisdag den 30 juni klockan 12.00. Allmänheten uppmanas fortfarande till att vidta försiktighet vid eldning.