Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Fritidsenheten avråder nu allmänheten från att bada vid Karlslundsbadet. Anledningen är att vattenkvaliteten efter senaste provtagningen bedöms som otjänlig.
– Vi känner igen problemet från tidigare år med soligt väder och höga vattentemperaturer. Dessa förhållanden bidrar till ökade bakteriehalter i vattnet och vi avråder därför folk från att bada där, säger Jens Olofsson som ansvarar för badplatsen.
– Vi tycker förstås att det är oerhört tråkigt att vi behöver vidta denna åtgärd och vi hoppas att bakteriehalterna ska vara lägre vid kommande provtagningar.

Samhällsbyggnadskontoret har med jämna mellanrum under flera år tillbaka tagit vattenprover på Karlslundsbadet. Kvaliteten på vattnet har varierat.

Om man inte får i sig vatten kan man då bada?
– Att bada i vatten med alltför höga halter av bakterier innebär vissa hälsorisker, förklarar miljö- och hälsoskyddsinspektör Elisabet Walldén.
– Om vattnet innehåller alltför höga halter av bakterier kan man bland annat råka ut för maginfektioner. Det finns också risk för urinvägsinfektioner och infektioner i öppna sår.

Övriga badplatser i Bollnäs kommun, där prover tagits, har normala värden.

Karlslundsbadet