Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

De nybyggda förskolorna Hobergets förskola och Vallsta förskola, som båda öppnas den här veckan, är speciella på så sätt att barnen ska äta i matsal.

Det finns flera pedagogiska vinster med en matsal även för de mindre barnen. Barn tenderar att uppskatta att få ta eget ansvar och få vara delaktiga i vardagliga händelser, att få hämta sin egen mat och bestämma själv med stöttning från en vuxen hoppas vi ska kunna stärka barnen. Barn utvecklas genom att dela erfarenheter och upplevelser med andra vilket en matsal ger utrymme till. Här får barnen träffa och kommunicera med barn och vuxna från andra avdelningar, de får chansen att hjälpas åt och förhoppningsvis växa och känna sig stolta över sig själva samtidigt som de får ett större inflytande på sin egen matsituation. Genom inflytandet över matsituationen hoppas vi på att barnen får ett större intresse för att prova nya och hälsosamma maträtter som lägger grunden för en nyfiken och hälsosam livsstil.

Hobergets förskola är den första förskolan i Bollnäs kommun som har en egen matsal där barnen kan gå och hämta mat själv. På Vallsta förskola kommer de större barnen att äta i samma matsal som barnen på Vallsta grundskola.

Matsal webbjpg

Dela på Facebook