Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

När Sveriges bästa resecentrum står klart i slutet av året kommer Bollnäs få ett nytt stadslinjenät. Det innebär att stadsbussarna får något ändrade rutter i centrumkärnan från och med december.

Stadsbussarna kommer att trafikera i huvudsak Järnvägsgatan och Nygatan. Korsningen Järnvägsgatan – riksväg 83 är en korsning med mycket trafik och som det är nu tar det för lång tid för bussarna att stå och vänta i den korsningen. Det gör att vi behöver hitta tillfälliga trafiklösningar för att säkerställa att bussarna kan hålla sina tidtabeller.

Våggatan kommer att användas för linje 3 och 6
Från december 2020 och fram till Stadshuskorsningen är ombyggd kommer Våggatan att användas för linje 3 (Ren) och linje 6 (Granberg). Det innebär att vi behöver göra några mindre justeringar utmed Våggatan för att kollektivtrafiken ska kunna köra på ett fungerande sätt. Bland annat tas tre parkeringsplatser bort och lyktstolparna flyttas för att ge bättre utrymme för bussarna. Planeringsarbetet har gjorts tillsammans med X-trafik och entreprenören VS & Persson som kör X-trafiks bussar som även har provkört utmed gatan. Arbetet med ombyggnationen av Våggatan sker under veckorna 33 och 34. Under arbetets gång behöver gatan tidvis stängas av för genomfartstrafik. För att det ska fungera så smidigt som möjligt kommer vi att ha trafikvakter på platsen vid dessa moment för att leda trafikanterna rätt. Transporter till och från verksamheter utmed Våggatan kommer under hela tiden kunna nå sina målpunkter.

våggatan webb

våggatan webb 2

 

Dela på Facebook