Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Provtagning visar att badvattnet vid Karlslundsbadet är otjänligt och vi avråder dig därmed från att bada där.

Vi avråder nu allmänheten från att bada vid Karlslundsbadet. Anledningen är att vattenkvaliteten efter senaste provtagningen bedöms som otjänlig eftersom det finns ökade bakteriehalter i vattnet.

Vi kommer att fortsatta ta prover vid Karlslundsbadet och så snart vi anser att det åter är okej att bada där kommer vi meddela det.

Samhällsbyggnadskontoret har med jämna mellanrum under flera år tillbaka tagit vattenprover på Karlslundsbadet. Kvaliteten på vattnet har varierat.

Varför avråder vi från bad?
Att bada i vatten med alltför höga halter av bakterier innebär vissa hälsorisker. Du kan bland annat råka ut för maginfektioner och det finns risk för urinvägsinfektioner och infektioner i öppna sår.

Övriga badplatser i Bollnäs kommun, där prover tagits, har normala värden.

karlslundsbadet nyhet 2020 07 03

Dela på Facebook