Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

SCB har publicerat definitiva uppgifter för första halvåret 2020.

Invånarantalet har under första halvåret ökat med 9 personer till 26 897 personer. Motsvarande period i fjol minskade invånarantalet med 10 personer.

Antalet födda är 131 och det är färre än de senaste åren
Antalet döda är 170 och det är ungefär som förväntat utifrån invånarnas åldersstruktur och beräknad medellivslängd
Antalet inflyttade är 513 och det är i nivå med året före men färre än åren dessförinnan
Antalet utflyttade är 465. Detta är lägre än året före.

Sedan mitten på 2018 har invånarantalet minskat. Första kvartalet i år såg det ut som att trenden fortsatte, men utvecklingen andra kvartalet i år är betydligt bättre än första kvartalet. Om det är ett trendbrott eller något tillfälligt är svårt att säga. Coronapandemin påverkar sannolikt benägenheten att flytta. Man kan t ex se att antalet inflyttade från utlandet är betydligt färre än de senaste åren. Men inrikes inflyttade är i stället betydligt fler än i fjol.

Eftersom utflyttningen alltid är större under andra halvåret medan inflyttningen är mer jämnt fördelad, så blir det sannolikt en viss minskning av invånarantalet på helåret.

För övriga kommuner i Hälsingland så ökar alla utom Söderhamn.

Tabeller med utvecklingen i kommuner och län halvår 1, samt utvecklingen för Bollnäs ett antal år tillbaka och en osäker prognos för helåret.

Dela på Facebook