Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Äntligen verkar mysteriet med bakterier i badvattnet vara på väg att lösas!

Miljögruppen på samhällsbyggnadskontoret har arbetat med frågan om badvattenkvalitén vid Karlslundsbadet sedan 2014. Det har varit ett nästintill detektivarbete eftersom det så gott som inte funnits några liknande fall i världen som vi känner till. Av den anledningen har vi heller inte kunnat få tillräckligt stöd från de statliga myndigheterna i vår teori förrän i år.

Det finns två bakterier som analyseras vid badstränder - Intestinala enterokocker och E.Coli. Ofta förekommer dessa två bakterier samtidigt vid en fekal förorening, alltså en förorening som kommer från avföring.
Under sommaren 2014, som var en varm sommar, visade provtagning att vattnet vid Karlslundsbadet innehöll höga halter av bakterien Intestinala enterokocker. Endast få bakterier vid namnet E.Coli hittades. Så har det sedan sett ut under alla år.

Var hittade vi bakterierna?
Vi tog under sommaren 2014 vattenprover vid:

  • alla tillrinnande vatten, diken, bäckar och åar som mynnar i Ljusnan i Bollnäsströmmarna
  • llängs sträckan från kraftverket Dönje ner till Karlslundsbadet

Samt att vi spårade olika bakteriestammar hos Intestinala enterokocker för hitta källan till föroreningen uppströms.

Längs med Bollnäsströmmarna och Galvån kontrollerade vi:

  • enskilda avlopp
  • kommunala ledningar
  • verksamheter
  • jordbruksverksamheter
  • förorenad mark

De högsta halterna hittades invid betongstationen men också efter Klumpströmmen, vilket innebar att det fanns fler bakterier högre upp i Bollnäsströmmarna än vid Karlslundsbadet. Ovanför Dönje kraftstation fanns det inga bakterier. Provtagningarna visade också att det inte heller fanns några bakterier vid badplatser uppströms, exempelvis i höjd med Lottefors.

Hjälp från myndigheter
Vi fick hjälp av Folkhälsomyndigheten i form av omfattande tillsynsvägledning i vårt spårningsarbete men utan att hitta någon förorening. När hösten kom försvann bakterierna. Vi fortsatte att ta prover på vattnet fram till i december och påbörjade provtagningen igen i mars 2015. Provtagningarna skedde som tidigare en gång i veckan och på flera platser längs Bollnäsströmmarna.

Under sommaren 2016 fick vi också hjälp av Livsmedelsverket i ett projekt att spåra föroreningar. I projektet ingick mycket avancerade analyser av bland annat koffein och nedbrytningsproteiner från människan. Inga ämnen hittades i Bollnäsströmmarnas vatten som skulle kunna vara kopplat till en förorening eller utsläpp.

Vår teori är att bakterierna kommer från alger - inte från avföring
Sommaren 2015 gjorde vi en utredning med sammanställning och en teori om orsaken till de höga halterna av bakterien Intestinala enterokocker. Vi tog fram ett provtagningsprogram med fasta provpunkter med provtagning en gång i veckan från maj till sista september eftersom det visat sig att bakterierna i Bollnäsströmmarna bara hittats när vattnet var varmt. Teorin baserades bland annat på en kanadensisk forskningsrapport från 2012. Forskningsrapporten visade att bakterien Intestinala enterokocker kunde växa utanför kroppen och tarmen och att bakterien kan växa i alger – en slags grönslick. Det finns gott om grönslick i Bollnäsströmmarna vissa perioder. Denna art av grönslick gynnas av solljus och av rinnande vatten. Möjligen skulle det kunna vara så att bakterien Intestinala enterokocker kan leva och växa till inuti denna alg. När temperaturen i vattnet stiger, vilket det snabbt gör i och med den låga vattennivån i Bollnäsströmmarna, blommar eller dör algerna och bakterierna frigörs ut i vattnet.

Samtidigt arbetade Folkhälsomyndigheten för att hitta liknande fall. Folkhälsomyndigheten hade planer på att lyfta frågan till EU, som är den instans som bestämmer riktlinjerna kring strandbad.

Ånge kommun hade ett liknande fall för ett par år sedan men valde att stänga badet utan utredning.

Bakterierna uppstår vid varma temperaturer
Sedan följde två somrar med kallare temperaturer vilket gjorde att vi inte kunde några bakterier i vattnet. När det åter blev en varm sommar 2018 fick vi mycket höga halter av bakterier i Bollnäsströmmarna men inte vid Karlslundsbadet. Sommaren 2019 var återigen kall.

Eftersom vi tagit prover av vattnet under flera år har vi fått mycket data, information och erfarenhet om vilka provplatser som har mest bakterier och vid vilka temperaturer. Det gör att vi vet när och var vi kan förvänta oss höga bakteriehalter längs Bollnäströmmarna.

I år var det varma temperaturer i början av sommaren och återigen blev det höga halter av bakterier i vattnet vid Karlslundsbadet. De högsta värdena av bakterier uppmättes liksom tidigare uppströms vid betongstationen. Den här sommaren kunde vi för första gången se en tydlig koppling med högre vattentemperatur och höga halter av Intestinala enterokocker. Teorin som vi har följt verkar stämma.

Mysteriet verkar vara löst!
Efter ny kontakt med Folkhälsomyndigheten visade det sig att EU, som är den instans som bestämmer riktlinjerna kring strandbad, nu godtagit den kanadensiska forskningsrapporten från 2012 och att vår teori skulle kunna godtas. Det vill säga att bakterierna av sorten Intestinala enterokocker i Bollnäsströmmarna inte kommer från någon fekal förorening och alltså inte skulle utgöra någon hälsorisk för de som badar. Det är som sagt en teori och innan vi vet säkert måste vi ta nya prover för att artbestämma bakterierna för att få säkrare bevis på att de inte är den sortens bakterier som kommer från avföring.

När vi fått det bekräftat kan vi ansöka om undantag från Havs- och vattenmyndigheten, så att vi inte behöver gå ut med avrådan från bad om det finns höga halter av bakterien. Hur lång tid det kan ta har vi ingen kunskap om i dagsläget men med tanke på de fortsatt varma temperaturerna i augusti finns det chans att bakterierna finns kvar i vattnet, och då kan bakterierna artbestämmas.

Avrådan från bad
Än så länge gäller samma riktlinjer som tidigare att bad avråds om badvattnet bedöms vara otjänligt på grund av för höga halter av bakterien Intestinala enterokocker.

Vill du veta mer?
Rapporten Höga halter Intestinala enterokocker i Karlslundsbadet och Böllnasströmmarna sommaren 2014
Radioinslag i Sveriges Radio P4 med miljö- och hälsoskyddsinspektör Elisabet Walldén

Har du frågor?
Kontakta miljö- och hälsoskyddsinspektör Elisabet Walldén.
Telefon 0278-250 34 (telefontid måndag - fredag, klockan 08:30-09:30)
E-post: miljo@bollnas.se

Dela på Facebook