Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Varje höst genomför statistikmyndigheten SCB sin medborgarundersökning med deltagande kommuner över hela landet. Detta är en enkätundersökning som ger kommunernas invånare möjligheten att tycka till om sin kommun och dess verksamheter.

Medborgarundersökningen mäter vad medborgarna tycker om Bollnäs kommun utifrån tre kategorier: kommunen som en plats att bo och leva på, kommunens verksamheter och medborgarnas inflytande i sin kommun. SCB gör urvalet, skriver frågorna, administrerar och sammanställer en analysrapport när undersökningen är klar.

Har du fått enkäten i din postlåda? Hjälp oss genom att svara på den!

Dela på Facebook