Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Gräsplanen vid Garntjänst i Kilafors är Bollnäs kommuns mark och har tidigare klippts och sköts av Kilafors IF med bidrag från Norlanderska fonden. Den har bland annat använts för viss fotbollsträning i Kilafors IF:s regi men även till spontanlek och brännboll. När vi satsade på en konstgräsfotbollsplan hade Kilafors IF inte längre användning av gräsplanen vid Garntjänst och har därför inte utfört klippning/skötsel av den.

Gräsplanen intill Garntjänst i Kilafors

Vi har under det senaste året fått in flera önskemål om att gräsplanen ska klippas för att det bland annat ska kunna spelas brännboll där. Ansvariga chefer vid gatuenheten samt representanter för Teknik-och fritidsnämnden har diskuterat de inkomna förslagen och har beslutat att Bollnäs kommun inte kommer att utföra skötsel av gräsplanen. Anledningarna till det är att:

  • Gräsplanens placering ligger på ett utsatt ställe säkerhetsmässigt alldeles intill väg 611. Risken är stor att bollar hamnar ute i vägbanan, med fara för att barn springer ut i trafiken.
  • Parkeringsmöjligheterna är begränsade vilket ibland har medfört att bilar parkerats utmed vägen och medfört trafikhinder.
  • Det är också en prioriteringsfråga utifrån Bollnäs kommuns ekonomi.

Alternativ till gräsplanen vid Garntjänst
Det finns alternativa grönytor för spontanlek/-idrott i Kilafors där gatuenheten klipper gräset. Exempelvis grönytorna intill ”Bruksåkerområdet” (Rettigsvägen samt Tegnérvägen). Vill du och dina kompisar spela brännboll är ni välkomna att göra det på skolområdet där planen är inhägnad.

 

Dela på Facebook