Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
God fortsättning! Tillsammans håller vi i och ut!
Samlad information om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

152 ungdomar som fick i år möjlighet att feriearbeta i Bollnäs kommunkoncerns verksamheter och i vissa föreningar under årets sommar. Trots att covid-19 försvårade arbetet med att ordna feriearbete till ungdomarna ställde många parter upp för att lösa det för dem blivit av med sin placering på grund av pandemin. BORAB och Bollnäs Bostäder ställde upp med ett stort antal arbetsplatser. Andra arbetsplatser var bland annat inom park- och fastighetsskötsel, skötsel av idrottsplatser och badplatser, fotbollsfritids/Fritidsbanken, parklek och Bollnäs ridsällskap.

Efter att ungdomarna avslutat sina arbeten genomfördes en enkät i kvalitetssyfte. Enkätsvaren visar att 77% fick en bra eller mycket bra introduktion. 68% tyckte att arbetsuppgifterna var roliga eller mycket roliga. 79% upplevde att de trivdes bra eller mycket bra med sina arbetskamrater. Dessutom tyckte 70% att de hade utfört ett viktigt arbete!

En av ungdomarna som svarade så här på frågan: Har du något annat du vill tala om, bra eller dåligt? Du kanske har tips på hur vi kan förbättra något inför kommande år?:
”Eftersom jag var i den första gruppen som arbetade på arbetsplatsen fanns det mycket som skulle göras, detta tycker jag var bra då man kunde testa på fler saker, arbetet blev inte lika enformigt då man kunde byta arbetsuppgift om man tröttna på den förra. Så att se till att det finns mer än en uppgift kan vara bra för att göra arbetet roligare. En annan sak jag tänkte på var att på en arbetsplats med ganska ”enkla” arbetsuppgifter för hjärnan, sådan som till exempel kratta, kan det vara bra om ungdomarna får delta i lösandet av olika problem som kan uppstå för att eventuellt göra arbetet roligare. Det kan även gynna arbetsledaren då det kan komma nya idéer på lösningar”.

Arbetet var totalt 60 timmar och arbetstiden kan vara förlagd antingen fyra timmar per dag i tre veckor eller sex timmar per dag i två veckor. Lönen var 77 kr per timme inklusive semesterersättning.

Tack till alla ungdomar som hjälpta oss i sommar!

Vill du se resultatet av hela enkäten finns den att ladda hem (.pdf).

Dela på Facebook