Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Ovanåkers och Bollnäs kommun rekommenderar gemensamt att alla barn med symtom testas för covid-19. Detta är i samråd med företag i kommunen som har stor del av personalen frånvarande med anledning av vård av barn eller egen sjukdom.

Närvaro i skola och andra vardagssammanhang är viktiga för barn och ungdomars hälsa. Närvaro för vårdnadshavare i arbete är viktigt för företagens produktion.

Folkhälsomyndighetens nationella vägledning rekommenderar att unga testas för pågående covid-19. Folkhälsomyndighetens rekommendation gäller i första hand barn och unga i skolålder men även barn i förskoleålder i en situation där man lokalt eller regionalt ser ett ökat antal fall. Ovanåkers och Bollnäs kommuner har tagit beslutet att rekommendera provtagning på barn även i förskoleålder med anledning av stort bortfall av personal som är hemma för vård av barn inom kommunernas företag.

Om testet visar att barnet inte har covid-19 möjliggör det en snabbare återgång till skola och andra verksamheter så fort allmäntillståndet tillåter.

Här kan du läsa hela rutinen för återgång till skola efter sjukdom