Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Socialstyrelsen undersöker årligen de äldres uppfattning om äldreomsorgen - "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?". I 2020 års undersökning svarade 331 brukare i Bollnäs som har stöd av hemtjänst eller bor på äldreboende.

Bra bemötande från personalen fick väldig höga resultat i undersökningen: 100 % för de som har hemtjänst och 95% av boende på särskilt boende anser att de får ett bra bemötande av personalen. Att brukarna känner sig trygga och har stort förtroende för personalen har också fått höga värden. Se resultatet av hela undersökningen.

Dela på Facebook