Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

– Länets vårdanställda har gjort avgörande insatser under coronapandemin. Med den här symboliska gåvan vill talmannen och riksdagen tacka för det engagemang och den professionalism som sjukvårdens och omsorgens medarbetare har visat fram till nu, säger landshövding Per Bill.

Stiftelsen Sveriges Nationaldag fattade tidigare i år det unika beslutet att dela ut fanor till de största sjukhusen i var och en av Sveriges 21 regioner. Detta som ett uttryck för tacksamhet för alla de som arbetar inom sjukvården och som har kämpat, och fortsätter kämpa, hårt under pandemin. Uppdraget att dela ut fanorna har talman Andreas Norlén, tillika ordförande i Stiftelsen Sveriges Nationaldag, gett till landets landshövdingar. Idag gjorde därför landshövding Per Bill en rundresa till de tre största sjukhusen i Gävleborg, däribland Bollnäs sjukhus.

– Många arbetsplatser har gjort stora anpassningar och förändringar och personalen inom vård och omsorg har många gånger vänt ut och in på sig för att möta de behov som uppstått. Att få uppmärksamma personalen på det här sättet känns väldigt fint, säger Per Bill.

Kommunalråd Benny Engberg (BP) och ordförande i socialnämnden Erika Engberg (S) fanns på plats vid Bollnäs sjukhus under ceremonin.

Landshövding Per Bill, kommunalråd Benny Engberg och ordförande i socialnämnden Erika Engberg utanför Bollnäs sjukhus.

– Bra initiativ av talmannen att uppmärksamma all personal som jobbat och jobbar hårt för att sjukvården ska fungera under den annorlunda tid som pandemin drabbat oss medborgare, säger Benny Engberg.

Coronapandemin har inte lämnat någon opåverkad. Många är de individer, föreningar, verksamheter och yrkesgrupper som i år burit ett stort ansvar för att stötta samhället under den pågående pandemin. Stiftelsen Sveriges Nationaldag vill med den här handlingen särskilt lyfta de enastående insatser som har gjorts inom sjukvården.

På sin rundresa kommer landshövding Per Bill besöka sjukhusen i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs och där möta några av alla de medarbetare inom Region Gävleborg som gjort stora uppoffringar och insatser i en ofta tuff arbetsmiljö. Vid besöken överlämnar landshövdingen en fana och ett diplom till sjukhusens personal.

Dela på Facebook