Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Har du frågor om Covid-19?
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Smittspridningen fortsätter att öka! Smittan sprids främst bland åldersgruppen unga vuxna och skolungdomar. Det är viktigt att vi avstår sociala sammanhang med trängsel för att förhindra att smittspridningen ökar ännu mera.

Antalet positiva provsvar av testerna för covid-19 ökar i länet och andelen positiva provsvar ligger på 2,1 %. På länets sjukhus vårdas i nuläget sju patienter med covid-19, varav en på IVA.

Vi ser en tydlig ökning av smittspridning i samhället även om det i Sverige fortfarande mest rör sig om klustersmittor. Om vi jämför med övriga Europa har det i många länder kommit en andravåg med stor smittspridning i samhället, vilket också lett till att länder utlyser nödläge och inför utomhusförbud. Vi vill förhindra att det kommer en andravåg i Sverige. Följ rekommendationerna för att säkerställa att vi kan fortsätta hålla samhället öppet!

Med anledning av covid-19 analyserar koncernledningen kontinuerligt nuläget för att snabbt kunna ta nya ställningstaganden och beslut.

 • All vår vård- och omsorgspersonal kommer att erbjudas kostnadsfri vaccination mot säsongsinfluensa. Vi har en brukare med bekräftad covid-19 i hemtjänsten. I övrigt är läget inom våra vård- och omsorgsverksamheter under kontroll.

 • Det har kommit till vår kännedom att näringsidkare fått förfrågningar om att hålla student-nedräkningsfester. Vi vill uppmana näringsidkare att tacka nej till att hyra ut lokaler för detta ändamål. Vi har även fört dialog med gymnasieskolor i kommunen som i sin tur för samtal med eleverna och studentkommittéer om att det är olämpligt att genomföra sådana evenemang eftersom det strider mot Folkhälsomyndighetes rekommendationer.

 • Vi har inte fått in några rapporter om eller synpunkter på trängsel vid serveringsställena i kommunen denna vecka.

 • Innan du besöker något av våra äldreboenden vill vi att du läser våra rekommendationer för dig som vill besöka våra boenden. Det för att besöken ska kunna ske på ett säkert sätt för att skydda våra brukare mot att insjukna i covid-19.

 • Du som bor i ett hushåll med en person som är sjuk i covid-19 har hög sannolikhet att bli smittad och ska därför isoleras i hemmet. Du räknas därmed som ett misstänkt fall och lyder under smittskyddslagen för skyddsplikt. Det betyder att du inte ska utsätta andra människor för smittrisk och därför vara isolerad i hemmet under minst sju dagar. Läs mer på Region Gävleborgs webbplats.

 • För att underlätta bekämpningen av lokala utbrott av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om allmänna råd som ska kunna gälla under en begränsad tid inom ett geografiskt avgränsat område.

 • Region Gävleborg erbjuder egenprovtagning av covid-19 för alla som har symptom. Har du symptom och vill testa dig finns instruktioner på www.1177.se
 • Region Gävleborg erbjuder antikroppstester. Du som vill testa dig kan boka tid via www.1177.se eller via telefonnummer 026-15 03 00. Antikroppstestet kostar 200 kr.

 • Du som testat dig hittar ditt provsvar på www.1177.se. Om du har svårt att hitta ditt provsvar kan du ringa Region Gävleborg på telefonnummer 026-15 03 00

En vädjan från Bo Wallbäcks, biträdande kommunchef
– En av de viktigaste restriktionerna just nu är att avstå sociala sammankomster där risken för trängsel kan uppstå. Jag förstår att det är tråkigt att behöva avstå fester och sammanhang med många människor på en begränsad yta, men det är avgörande för att förhindra smittspridningen och i slutändan räddar det liv och lidande!

Jag fortsätter att tjata om det som är mest effektivt för att förhindra smittspridning. Följ dessa enkla råd:

 • Ta personligt ansvar och håll avstånd när du rör dig på alla olika platser i samhället som skola och arbete, kollektivtrafik, affärer, restauranger, caféer och barer.
 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Tvätta händerna ofta och noga.
 • Begränsa dina fysiska kontakter.
 • Följ rekommendationerna för besök i våra äldreboenden!
 • Ni som tillhör gruppen unga vuxna, tänk er för hur ni beter er, ni blir sannolikt inte särskilt sjuka om ni blir smittade men tänk på era äldre nära och kära.

Håll i och håll ut!

Till sidan om Covid-19

Dela på Facebook