Skärpta allmänna råd i Gävleborg för att minska smittspridningen av covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Har du frågor om Covid-19? Nu gäller skärpta allmänna råd i Gävleborg!
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Idag fattade kulturnämnden ett inriktningsbeslut om att fritidsgården i Kulturhuset ska flyttas till Gumpels.

Beslutet om en flytt av fritidsgården i Kulturhuset till Gumpels har sin grund i att den nuvarande fritidsgårdens placering är förknippad med en hel del problem. Att fritidsgården är insprängd i en byggnad med verksamheter som i olika grad kräver ett visst lugn, skapar ofta såväl störningar och arbetsmiljöproblem för både besökande och personal i andra verksamheter på Kulturhuset. Beslutet om en flytt är således inte primärt en ekonomisk fråga.

Föreningen Gumpels drivs och finansieras av Bollnäs kommun (både lokaler och personal) där föreningen Gumpels hittills svarat för innehållet. Nu när SJ-området utvecklas ser vi goda möjligheter att kunna bidra till den positiva utvecklingen och locka fler ungdomsgrupper till området än de som föreningen Gumpels för närvarande lockar. Att flytta fritidsgården och fritidsledarna dit skulle möjliggöra en sådan utveckling. Vi är måna om att långsiktigt säkerställa bemanningen och kvaliteten av Gumpels men också överlevnaden av kulturen på platsen. Planeringen av flytten och förändringar i arbetssätt kommer att ske tillsammans med föreningen Gumpels och andra samhällsaktörer så att så många som möjligt görs delaktiga och att alla konsekvenser blir belysta innan ett eventuellt genomförande sker. Det vill vi göra genom samarbete och ett viktigt integrationsarbete.

Barn som åker skateboard inne på Gumpels
Foto: Ma Lou Skoglund

Dela på Facebook