Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
God fortsättning! Tillsammans håller vi i och ut!
Samlad information om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Varje år genomför vi enkäter för att ta reda på vad vårdnadshavare tycker om våra utbildningsverksamheter. 

Enkätsvaren hjälper oss i vårt kvalitets- och förbättringsarbete. Resultatet visar vad vi kan bli bättre på.

Enkätundersökningen genomförs under v. 1-3 (4-24 januari). Du som vårdnadshavare får information om inloggningsuppgifter till enkäten via Unikum. Informationen finns även på förskolan. Alla enkäter görs digitalt och svaren är anonyma. Enkäterna finns översatta till arabiska samt somaliska.

Dela på Facebook