Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
God fortsättning! Tillsammans håller vi i och ut!
Samlad information om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Hitta företag och föreningar som erbjuder utökad service med anledning av covid-19!

Under kvällstid uppehåller sig en del ungdomar i den nybyggda bussterminalen i Bollnäs och det har hittills resulterat i både nedskräpning och klotter. Vi vill att Sveriges bästa resecentrum ska vara en trevlig och trygg plats och har därför satt in en del extra åtgärder för att råda bot på problemen. Petter Bäckebjörk som är kommuns ansvarige för fastigheten berättar:

– Vi har tätare översyn och städar oftare vid behov, vi sanerar klotter så fort det uppstår och vi anlitar Securitas som gör extra sonderingar. Övervakningskameror är monterade både i bussterminalen och utanför och vi gör alltid en polisanmälan om klotter när sådant uppstår. Polisen är involverad i säkerhetsarbetet och vi kommer att följa upp och vidta de åtgärder som krävs för att Sveriges bästa resecentrum ska få vara en trygg och säker plats för alla.

Dela på Facebook