Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Påverka Bollnäs kommuns framtid,
svara på vår enkät!
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Bollnäs kommun erbjuder både Servicepunkter och InfoPoints. Men vad är egentligen skillnaden? Och för vem? Kort kan man säga att en Servicepunkt riktar sig till invånare i kommunen som bor utanför centralorten. Medan en InfoPoint riktar sig till tillfälliga besökare/turister och är turistinformationens förlängda arm.

Vad är en servicepunktEn Servicepunkt är en plats att träffas på, där du får service och information nära där du bor. Syftet med dessa är att få en utökad service på landsbygden. Möjligheten att uträtta enklare ärenden utan behöva åka in till centralorten, sparar både tid och pengar för invånarna samtidigt som miljöpåverkan minskar. I Bollnäs har vi i dagsläget tre servicepunkter som ligger i anslutning till en butik. Servicepunkterna erbjuder olika service med lokala anpassningar. Det kan vara att kunna ta en kopp kaffe, låna dator, hämta ut medicin, posta brev samt träffa andra människor, på ett coronasäkert sätt såklart. Servicepunkterna är navet och den naturliga mötesplatsen i de mindre samhällena, utanför centralorten.

I Bollnäs Kommun finns i dagsläget 3 servicepunkter, Lötens Handel i Rengsjö, Tempo i Vallsta och Ica Nära i Kilafors.


InfoPointEn InfoPoint är en turistserviceplats och den auktoriserade turistinformationens förlängda arm. Du känner igen dem genom det grön/vita auktorisationsmärket. InfoPoints riktar sig till nya besökare/turister och befintliga medborgare som vill uppleva närområdet. En InfoPoint är en plats besökare naturligt söker sig till och där personalen ska kunna hjälpa till med det vanligaste frågorna för området samt erbjuda inspirerande information om upplevelser och aktiviteter i kommunen.

Våra InfoPoints finns idag hos Scandic Bollnäs, Orbaden Spa & Resort, Växbo Lin, Mockes Trädgård, Ica Nära Kilafors och Helins bokhandel.