Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Vi söker
semestervikarier!
Skicka din ansökan idag
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!
Upplev vintern i Bollnäs Kommun!

Du har väl inte missat möjligheten att ta del av de förändrade stöd och lättnader som Bollnäs kommun erbjuder företag i kommunen i samband med Covid -19?

- Många företag har drabbats hårt och Bollnäs kommun har därför genomfört flera åtgärder som ska bidra till att mildra de ekonomiska konsekvenserna, säger Marie Centerwall (S), kommunalråd.  

Är du leverantör till Bollnäs kommun så finns nu möjlighet att få snabbare betalning från kommunen, tanken är att du ska få betalt så snart det är möjligt.

- Vi i kommunledningen lyssnar in näringslivets behov och Bollnäs kommun vill göra vad som är möjligt för att underlätta för företagen i dessa tider, säger Åsa Äng Eriksson (M), kommunledningen.

En möjlighet till dig som företagare är också fritt konsultstöd. Kommunen är i slutfasen av en upphandling för att kunna teckna avtal med redovisningsbyråer, med syftet att erbjuda företag inom kommunen fyra timmars kostnadsfria konsultationstimmar. Avsikten är bland annat att underlätta för företag att ta del av olika statliga stöd som omställningsstöd, omsättningsstöd och korttidsarbete. Bollnäs kommun erbjöd även en liknande lösning under 2020.

- Konsultationen kan också vara en god hjälp för många företag att se över sin situation, få vägledning och ta fram handlingsplaner, säger kommunalrådet Benny Engberg (BP).

En nyhet är att du som bedriver restaurang-/caféverksamhet nu under vissa förutsättningar kan få tillstånd att öppna uteservering tidigare än vanligt, samt få tillstånd att stänga uteserveringen senare på säsongen.

Bollnäs kommun ger också anstånd för avgifter inom flera områden fram till den 1 september 2021. Det handlar bland annat om anstånd för årsavgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, årlig tillsyn för livsmedelskontroll, arrenden på kommunal mark och årlig tillsynsavgift för serveringstillstånd. Britt-Marie Rosenqvist (MP), kommunledningen, framhåller att det är angeläget att kommunen bidrar till att göra de lättnader för företagen som är möjliga att genomföra.

- Dessa regelförändringar är en del i detta arbete, som vi tror kan vara betydelsefullt för många företag.

Bollnäs kommun fortsätter kontinuerligt att se över vilka andra vägar som kan ge mer stöd och lättnader för företagen i kommunen. Läs mer om hur Bollnäs kommun kan hjälpa till, samt om statliga stödmöjligheter.