Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Påverka Bollnäs kommuns framtid,
svara på vår enkät!
Ställ dig i kö
för restvaccin!
Inget vaccin får gå
till spillo!
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Nu är det klart till vem Bollnäs kommun vill hyra ut Långnäs camping. Under ett extrainsatt sammanträde idag beslutade teknik-och fritidsnämnden att acceptera PnP Rederi AB:s anbud.

Flygbild fb

- Vi fick in åtta förfrågningar om att hyra Långnäs camping och av dessa gick vi vidare med tre. Efter den fördjupade utvärderingen anser vi att PnP Rederi AB svarar bäst upp till våra krav och förväntningar på bland annat hur verksamheten kan utvecklas, säger Mats Löwenstein (S), ordförande i teknik- och fritidsnämnden.

Avtalstiden för den förra hyresgästen löpte ut den sista januari i år och tidigare har beslut fattats om att inte förlänga det avtalet. Därför har teknik-, service- och fritidsförvaltningen genomfört en process för att hitta en ny hyresgäst genom anbudsförfarande. Anbuden har utvärderats av teknik-, service- och fritidsförvaltningen, som därefter tagit fram tre anbudsgivare till teknik- och fritidsnämnden som förslag till tänkbara hyresgäster. Bland dessa tre ansågs PnP Rederi AB uppfylla kommunens krav bäst av nämnden.

- Detta bedömer vi blir en bra långsiktig lösning som gynnar Bollnäs kommun och hela turistnäringen i kommunen, som är bra för alla inblandade parter, säger Ingvar Persson (M), förste vice ordförande i teknik- och fritidsnämnden.