Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Vaccinera dig mot covid-19! Drop in varje onsdag mellan 15:00-19:00,
Pingstkyrkan i Bollnäs
Samlad information
om Covid-19
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Idag meddelade Region Gävleborg att nya skärpta rekommendationer införs i länet på grund av den ökande smittspridningen.Det finns en stor samhällsspridning av den brittiska mutationen. Virusvarianten har visat sig sprida snabbare än icke muterade virus. Andelen muterade virusvarianter har ökat under de fyra sista veckorna och låg på ca 42,8 % i vecka 7.

Mot bakgrund av detta beslutar smittskyddsläkaren i Gävleborg att införa nya skärpta regionala rekommendationer.

 • Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. 

  Det kan exempelvis handla om arbetsplatser där svårt att hålla avstånd. Munskydden i kollektivtrafiken bör nu användas hela tiden, inte bara i rusningstid. Detta gäller personer födda 2004 och tidigare. Observera dock att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd.
 • Personer som är anställda vid eller har uppdrag i en verksamhet i länet, där det bedöms pågå ett större utbrott, rekommenderas att undvika att vistas ute i samhället för att minimera möten med andra människor. 

  Personer som har tillfrisknat efter genomgången infektion av covid-19 under det senaste halvåret undantas från denna rekommendation. De verksamheter som berörs blir särskilt kontaktade av Region Gävleborg.

De nya skärpta rekommendationerna gäller från och med tisdagen den 23 februari 2021 till och med den 10 mars 2021.

Det är fortfarande ytterst viktigt att fortsätta följa de allmänna rekommendationerna för att begränsa smittspridningen genom att: 

 • Begränsa antalet nya nära kontakter

 • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan.

 • Stanna hemma vid sjukdomssymptom

 • Håll avstånd både ute och inne

 • Undvik platser där trängsel kan uppstå

Läs mer om de nya skärpta rekommendationerna på regiongavleborg.se