Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Påverka Bollnäs kommuns framtid,
svara på vår enkät!
Ställ dig i kö
för restvaccin!
Inget vaccin får gå
till spillo!
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Utifrån de skärpta rekommendationerna i region Gävleborg kommer gymnasieskolorna att göra vissa anpassningar i verksamheten. Undervisningen fortsätter som tidigare med delvis distansundervisning med lite färre elever på plats i skolan.

Tillsammans med smittskyddsläkaren och ordförande har bedömningen gjorts att avstånd kan hållas under vanliga lektioner där elever kan placeras ut med avstånd och läraren har katederundervisning.

Munskydd vid särskilda tillfällen

Vid undervisning där avstånd inte kan hållas ska alla använda munskydd eller visir. Det gäller vid till exempel övningskörning, moment vid maskiner, vissa laboratorier m.m. Bedömningen kommer göras av lärarna i samråd med rektorerna. Skolorna tillhandahåller munskydd för elever och lärare. Rektorerna informerar på enheterna var munskydd kommer att finnas och hur avfallet ska hanteras.

Gymnasiesärskolan kommer fortsatt att bedrivas med närundervisning enligt de nationella riktlinjerna. Då elevgrupperna är små har bedömningen gjorts att avstånd kan hållas. I fall där det inte går att hålla avstånd ska personal och elever använda munskydd.

Elever uppmanas att hålla avstånd även under raster. Det här gäller fram till vecka 10, sedan kommer en ny bedömning att göras.

För löpande information om gymnasieskolorna besök Hälsinglands Utbildningsförbunds webbplats.