Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Granskning visar att Bollnäs kommun är en av många kommuner som hanterat IP-adresser felaktigt. Felet är nu åtgärdat.

 Den 19 februari blev Bollnäs kommun kontaktade av Sveriges Radio P4 Gävleborg med anledning av en granskning av offentliga myndigheters och kommuners webbplatser kopplat till datas​äkerhet. Sveriges Radio hade upptäckt att många kommuner och myndigheter inte hanterat IP-adresser på ett korrekt sätt (en IP-adress är ett nummer som fungerar som adress på internet och identifierar en viss dator eller annan apparat).

Anledningarna till "läckagen" av IP-adresser på de olika myndigheternas webbplatser är olika. I Bollnäs kommuns fall berodde det på en felaktig webbkod mot vårt webbpubliceringsverktyg. Felet är åtgärdat och alla IP-adresser är nu anonymiserade.