Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

 Kvinna som jobbar i äldreomsorgen håller om äldre dam

Bollnäs kommun satsar på heltidstjänster för att skapa en tryggare arbetsmiljö. Regeringen har i år delat ut 13,5 miljoner kronor till Bollnäs kommun för att säkerställa god vård och omsorg av äldre personer.

- Genom att satsa på en god arbetsmiljö kan fler arbeta heltid. Det minskar antalet deltids- och timanställda och ökar kontinuiteten i personalgrupperna. Det ger äldre personer bättre vård och omsorg, säger Erika Engberg ordförande i Socialnämnden och gruppledare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige.

Det är även något som BP, M och MP skriver under på i den Gemensamma politiska plattformen 2019 – 2022.

Socialnämndens målbild är ”Ett systematiskt kvalitetsarbete, som inkluderar jämställdhet och arbetsmiljö utifrån en heltidsnorm”. Den ska skapa en bra arbetsmiljö med inkluderande attityd och trygga anställningsformer. Heltid ska vara norm och arbetsmiljön måste utformas, så att den som vill, kan arbeta heltid.

- Vi kommer även att satsa på utbildningsinsatser kring effektiv schemaläggning med syfte att utnyttja resurser optimalt för verksamheten, säger Moderaternas gruppledare Tommy Winqvist och ledamot i Socialnämnden.

Målet är att skapa attraktivare scheman som i sin tur leder till enklare rekrytering av personal. I den här satsningen finns det även fler fördelar som leder till en förbättrad arbetsmiljö.

- En sammanhållen arbetstid ökar möjligheten till vila och återhämtning under mer koncentrerad tid, säger Bengt Olof Staffas, förste vice ordförande i Socialnämnden och gruppledare för Bollnäspartiet.

Jämställdheten är ytterligare en annan viktig aspekt som tas upp i satsningen som man gemensamt kommit fram till.

- Genom att erbjuda heltid och trygga anställningar ökar möjligheten till den egna försörjningen och därmed ökar också jämställdheten, menar Britt Marie Rosenqvist Miljöpartiets gruppledare.

 

Erika Engberg ordförande i Socialnämnden och gruppledare för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige

Bengt-Olov Staffas 1:e vice ordförande i Socialnämnden och gruppledare för Bollnäspartiet i Kommunfullmäktige

Tommy Winqvist, ledamot i Socialnämnden och gruppledare för Moderaterna i Kommunfullmäktige

Britt-Marie Rosenqvist, gruppledare för Miljöpartiet