Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Bollnäs kommun har i helgen inlett en informationskampanj tillsammans med föreningslivet. Huvudsyftet med kampanjen är att fjällturisterna ska få upp ögonen för Bollnäs genom en turistbroschyr samtidigt som vi delar ut en symbolisk påse innehållande fem engångsmunskydd och en halv deciliter handsprit till familjer som stannat utanför fem av våra näringsställen för att äta. Det är föreningslivet i Bollnäs kommun som delat ut dessa påsar till cirka 1 000 familjer på resande fot.

Det finns inga nationella resebegränsningar. Rekommendationerna är att resa säkert, hålla avstånd och undvika kontakter utanför den egna familjen. Eftersom riksväg 83 är en av genomfartslederna till fjällen vet vi att Bollnäs är en naturlig rastplats för många.

Kampanjen har två syften:

  • Att personer får upp ögonen för Bollnäs och känner sig välkomna hit och tack vare turistbroschyren blir intresserad av att återvända till Bollnäs när pandemin lagt sig, kanske redan i sommar? Kommunen har massor av fantastiska besöksmål som många lokala näringsidkare lever av.
  • Att påminna om vikten av minskad smittspridning och att använda engångsmunskydden och handspriten när man befinner sig i Bollnäs, symbolisk men uppskattat.

Kostnadens för kampanjen är marginell. Vi ser det här som en låg kostnad mot att vi kan hjälpa till att stötta vårt näringsliv och våra föreningar.

Pandemin har medfört att besöks- och restaurangnäringen, som Bollnäs är väldigt beroende av, går på knä. Många, inte minst unga människor är beroende av de jobb som dessa näringar skapar. Vi hoppas att kampanjen bidrar till att vi får fart på turismen när pandemin medger. Det är viktigt för oss alla!

Kampanjen genomförs ideellt av ungdomar från våra idrottsföreningar. Den här helgen har 10-15 ungdomar från Bollnäs GIF Fotboll delat ut påsar. Bollnäs kommun ger ett bidrag till respektive förening. Ett välbehövligt bidrag då många föreningar tvingats ställa in evenemang och aktiviteter som annars finansierar verksamheten. Föreningsalliansen har utan ersättning organiserat kampanjen genom både medarbetare, transporter och lokaler.

Planen är att kampanjen ska genomföras även kommande helg samt under påsk.

Oavsett vad vi tycker om semesterfirare som väljer att stanna i Bollnäs betyder det väldigt mycket för näringslivet i Bollnäs kommun, det skapar arbetstillfällen och lönsamhet för verksamheter som vi alla har stor glädje av, året runt.

Med förhoppning att vi snart kan börja leva ett mer normalt liv.

Helena Björkman, kommunchef

Bosse Wallbäcks, biträdande kommunchef

Biträdande kommunchef Bosse Wallbäcks packar påsar
Biträdande kommunchef Bosse Wallbäcks packar påsar

210227Info t fjall 5872
Tuva delar ut påsar med turistinformation och litet corona-kit