Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Efter den senaste tiden observationer av vargar som uppehåller sig i eller i närheten av bebyggelse i Bollnäs och Ovanåkers kommuner, har den politiska majoriteten i Bollnäs bett om en rapportering om situationen av Länsstyrelsen i Gävleborg. Nu har länsstyrelsen berättat om bland annat arbetet för att kartlägga antalet och utbredningen av stora rovdjur i länet.

Länsstyrelsen framhåller vikten av att allmänheten rapporterar de spår-, syn- eller hörobservationer av rovdjur som sker. Dessa är viktiga för inventeringen och för att få en aktuell lägesbild av var det finns rovdjur, och hur många de är, i vårt län.

Rapporteringen görs enklast via hemsidan www.skandobs.se eller via mobilappen Skandobs (gratis att ladda ner). 

På länsstyrelsens hemsida finns mer information om hur rapporteringen går till.  

>> Stora rovdjur | Länsstyrelsen Gävleborg (lansstyrelsen.se)