Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Då kan du anmäla dig som volontär! 


Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att stödja regionerna i arbetet med att vaccinera befolkningen mot covid-19. Länstyrelsen söker därför ett stort antal frivilliga för att den medicinska personalen ska få fokusera på att vaccinera.

Din uppgift blir att skapa trygghet och ordning på platsen genom att agera kövärd, patientvärd eller parkeringsvakt. Din hjälp gör att den medicinska personalen kan fokusera på att vaccinera våra länsinvånare. 
Du hittar mer information om hur du kan hjälpa på lanstyrelsen.se