Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev våren i
Bollnäs kommun
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Socialförvaltningen i Bollnäs kommun är i framkant vad gäller verksamhetsutveckling och införande av välfärdsteknik. Vi arbetar aktivt med att införa olika former av digital teknik för att underlätta för våra brukare, anhöriga och personal.

Vi definierar välfärdsteknik som digital teknik som kan användas för att bibehålla självständigheten, aktiviteten och tryggheten för en person med funktionsnedsättning. Det kan även ses som ett verktyg för att öka delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor.

Vi vill nyttja teknik där det går för att säkra ett arbetssätt som kan möta framtidens utmaningar och möjliggöra att personalen kan fokusera på värdeskapande insatser.

Läs mer om den välfärdsteknik som finns i socialförvaltningen -> Välfärdsteknik i socialförvaltningen

Se intervjun med verksamhetsutvecklare Ingela Hedlund nedan.