Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev våren i
Bollnäs kommun
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Region Gävleborg och Länstyrelsen bjuder in nationella minoriteter till information och samråd. Mötet kommer inledas från Region Gävleborg samt Länsstyrelsen Gävleborg. Särskilt inbjudna är representanter från Länsstyrelsens krisledningsstab och Covidtillsyn samt representanter från Region Gävleborgs hälso– och sjukvårdsledning. Tid avsätts för att samråda kring hur du upplever att samhällsinformationen under pandemin har fungerat. Mötet genomförs på svenska digitalt via Skype och det är möjligt att delta i mötet som åhörare utan att själv dela ljud och bild.

När: 6 Maj 2021
Klockan: 16:00-17:30
Var: Mötet hålls digitalt via Skype
Anmäl dig via länken innan den 29 april: Anmälan till samrådet - webbplats Region Gävleborg

Länk till mötet skickas ut per mail.

Länk till inbjudan - PDF 

minoritet
Sveriges fem nationella minoriteter är:
Judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar samt urfolket samer.

De nationella minoritetsspråken är:

jiddisch, romani chib, finska, meänkieli och samiska. Därtill hör även samtliga varieteter.

De som tillhör en nationell minoritet har rätt att få:

- information om sina rättigheter på sitt minoritetsspråk
- information om rätten att använda sitt minoritetsspråk
- möjlighet till inflytande och dialog med kommunen, regionen och myndigheter i frågor som berör dem, deras språk och kultur.

minoritet flaggor