Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev våren i
Bollnäs kommun
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Under våren, sommaren och hösten kommer det att pågå vägarbeten utmed Läroverksgatan på Gärdet. Arbetet utförs i etapper och startar vid Torsbergsgymnasiet slutar vid rondellen i höjd med Circle K. Byggstart sker i slutet av april.

Läroverksgatan på Gärdet

Vägarbetena kommer att påverka dig som trafikant och periodvis kommer vi att behöva leda om trafiken så att bland annat boende på området samt transporter till Torsbergsgymnasiet kan ta sig fram.

Läroverksgatan, vy mot macken

Vi samkör våra arbeten med HelsingeVatten AB som inleder med att byta ut vatten- och avloppsledningar utmed gatan i syfte att säkerställa ett kvalitativt dricksvatten och funktionella avloppsledningar på området även i framtiden. HelsingeVatten AB:s arbete utmed Läroverksgatan beräknas ta hela sommaren.

Helsingevattens bil med varumärket

– Våren 2022 tar vi på Bollnäs kommun över arbetena på Läroverksgatan och bygger då en gång- och cykelväg utmed Läroverksgatan för att knyta ihop stråket utmed Alirgatan ner mot Wilhelminapassagen och mot Gärdets handelsområde. Allt i enlighet med visionen, Gärdet mitt i staden, säger gatuchef Tony Persson.

Bollnäs kommuns arbete utmed Läroverksgatan är en del i stadsmiljöavtalet som syftar till att främja hållbara stadsmiljöer.

Kort om stadsmiljöavtalet
Bollnäs kommun får 49 miljoner från Trafikverket för att skapa förutsättningar för hållbara resor i Bollnäs. Beslutet innebär att Trafikverket betalar hälften av kostnaderna.

Läs mer i artikeln Bollnäs kommun får statligt stöd för att främja hållbara stadsmiljöer.

Läs mer om projekten som pågår i Bollnäs kommun tack vare stadsmiljöavtalet.

Läs mer om Vision Gärdet mitt i staden