Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev våren i
Bollnäs kommun
Inget vaccin får gå
till spillo!
Prioriterade grupper erbjuds att
ställa sig i kö för eventuellt
överblivna vaccindoser.
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Trafikverket kommer att förbättra flera av sina vägar i Bollnäs kommun under perioden april-oktober. Beläggningsarbeten kommer att utföras bland annat mellan Sibo-Kilafors som får ny asfalt liksom sträckan mellan Röste–Åsbacka. Utmed sträckan Vevlinge-Västerböle fräses befintlig beläggning upp och värms för att sedan läggas ut igen som en jämn asfaltsmassa.

I de flesta fall leds trafiken förbi arbetsplatsen med hjälp av lots eller signal. Tack för att du visar hänsyn till de som arbetar med projekten!

Läs mer om de planerade beläggningsarbetena i Gävleborg på Trafikverkets webbplats.

Beläggningsarbete utmed en väg