Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Ställ dig i kö
för restvaccin!
Inget vaccin får gå
till spillo!
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Den 22 maj firar vi Biologiska mångfaldens dag. Dagen instiftades av FN 2002 för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse.

Med start i slutet av maj kommer Bollnäs kommun att satsa på att främja biologisk mångfald i tätortsnära miljöer, arbetet kommer att pågå under hela sommaren. Tillsammans med Länsstyrelsen kommer vi att bekämpa den invasiva arten jätteloka i ett område mellan Nyhamre skola och Bollnäs sjukhus och med hjälp av Skogsstyrelsens naturnära jobb kommer vi att bekämpa den invasiva arten jättebalsamin i området kring Björktjäratjärn.

I samverkan med Ovanåkers och Ljusdals kommun har vi genom Biosfärområde Voxnadalen ett tvåårigt projekt finansierat med bidrag från den lokala naturvårdssatsningen (LONA). Syftet med projektet är att påbörja praktiska insatser som ökar biologisk mångfald genom ett flertal åtgärder. De åtgärder som är planerade är tänkta att vara startskottet på ett långsiktigt arbete för att anpassa skötsel av kommunal mark på ett sätt så att biologisk mångfald gynnas. I Bollnäs kommun kommer åtgärderna att handla om bete i Bollebacken, naturvårdande röjning av Ohnbacken samt anläggning av ängsmark i Arbrå och Kilafors.

Vill du fira den biologiska mångfaldens dag på ett pandemisäkert vis så hittar du massor av tips på aktiviteter här: https://www.biomfdag.se/