Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Ställ dig i kö
för restvaccin!
Inget vaccin får gå
till spillo!
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen fått medel att fördela till Sveriges kommuner för avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6 - 15 år. En del av detta bidrag kan ideella föreningar och studieförbund i Bollnäs söka, så länge aktiviteterna uppfyller samtliga kriterier. 

Sommaraktiviteterna ska:

  • vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år
  • vara smittsäkra och ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna                                                                         
  • dokumenteras och få godkänd redovisning efter genomförda aktiviteter


Sista ansökningsdag är 6 juni 2021.


Ladda ner och fyll i blankett för ansökan om lovverksamhet

Redovisningar skickas in till Sofie Lindkvist, sofie.lindkvist@bollnas.se så fort som möjligt efter genomförda aktiviteter eller senast 30 september 2021.

Redovisningen ska bland annat innehålla följande information:

  • Vilka aktiviteter som genomförts och hur aktiviteterna uppfyller statsbidragets syfte
  • Fördelningen mellan flickor och pojkar som deltagit i aktiviteterna
  • Fördelningen mellan åldersgrupperna 6-9 år, 10-12 år och 13-15 år som deltagit i aktiviteterna.