Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Ställ dig i kö
för restvaccin!
Inget vaccin får gå
till spillo!
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Visste du att det faktiskt är olagligt att köra fyrhjuling eller annat motordrivet terrängfordon på all naturmark utanför vägar. Du får till exempel inte köra fyrhjuling på stigar, vandringleder, motionsspår eller på stigar som skapats i terrängen vid till exempel skogsbruk. Du får heller inte köra över åkrar, stränder eller parker. Det behövs inga förbudsskyltar för att förbudet mot terrängkörning ska gälla.

Att köra i terräng med motordrivet fordon leder ofta till skador på mark och växter. Bullret från fordonet stör även djur och människor i närområdet.

Finns det undantag?
Det finns undantag och gäller främst dig som behöver köra motordrivet fordon för att kunna utföra ditt arbete till exempel i direkt samband med jordbruk eller skogsbruk. Du behöver alltid ha markägarens godkännande.  

Hos www.naturvardsverket.se/terrangkorning kan du läsa mer om vad som gäller vid terrängkörning.

Terräng

Bild inifrån Stora Bollebergets naturreservat där det är förbjudet att köra fyrhjuling.