Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Ställ dig i kö
för restvaccin!
Inget vaccin får gå
till spillo!
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Idag är det den internationella tobaksfria dagen. Årets tema är ”Commit to Quit”, som betyder ungefär ”Åta dig att sluta”. Den tobaksfria dagen inleder världshälsoorganisationens kampanj för att minska antalet tobaksberoende personer (dit räknas beroende av alla nikotinprodukter).

Är det dags för dig som röker eller snusar att sluta? Om du vill göra ett aktivt val att sluta så kan du skriva under ett åtagande på världshälsoorganisationens, WHOs, hemsida. Läs mer och /eller skriv under på ”Commit to Quit” hos WHO.

De flesta vet ju att det inte är bra att röka och glädjande nog så visar undersökningar i Bollnäs kommun på att allt färre ungdomar röker, dock syns en ökning vad gäller andelen som snusar. Bland vuxna har andelen som röker och snusar dagligen minskat över tid och har halverats sedan 2004.

Vad kan du se för effekter om du slutar att röka?

 • Inom 20 minuter, blodtrycket och hjärtfrekvensen sjunker.
 • Efter 12 timmar, kolmonoxidnivåerna i blodet återgår till normala.
 • 2-12 veckor, blodcirkulationen förbättras och lungkapaciteten ökar.
 • 1-9 månader, hosta och andfåddhet minskar.
 • 1 år, risken att drabbas av kranskärlsjukdom är ungefär hälften så stor som en rökares.
 • 5-15 år, risken att drabbas av stroke har minskat till samma som en icke-rökares.
 • 10 år, risken att drabbas av lungcancer sjunker till ungefär hälften av en rökares och risken att drabbas av cancer i munnen, halsen, matstrupen, urinblåsan, livmoderhalsen och bukspottkörteln, minskar.
 • 15 år, risken att drabbas av kranskärlsjukdom är på samma nivå som en icke-rökares.
 • Vid ungefär 30 års ålder: tjäna nästan 10 år i förväntad livslängd.
 • Vid 40: tjäna 9 år i förväntad livslängd.
 • Vid 50: tjäna 6 år i förväntad livslängd.
 • Vid 60: tjäna 3 år i förväntad livslängd.
 • Direkt hälsovinst efter en livshotande sjukdom: personer som slutar röka efter att ha fått en hjärtattack minskar risken att få en till hjärtattack med 50 procent.

Vill du veta mer om hur snus, tobak och andra nikotinprodukter påverkar oss som människor och hur miljön påverkas kan du läsa mer om det på kommunens sida om tobaksbruk och hållbar utveckling.

Det kan ibland vara svårt att sluta med tobaksprodukter och man kan behöva stöd och hjälp för att hålla motivationen uppe.

Det finns hjälp att få via bland annat
- Sluta röka linjen, 020-84 00 00
- UMO
 (ungdomsmottagningarnas webbsida)
- www.1177.se

Även hälsocentralerna i kommunen kan stötta vid rökstopp. Samtalsstöd för dig som vårdnadshavare finns på A non smoking generations webbsida.

Vid frågor kontakta
Folkhälsostrateg Anna-Maria Säll, telefonnummer: 0278-256 33