Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Ställ dig i kö
för restvaccin!
Inget vaccin får gå
till spillo!
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Bollnäs kommun satsar på biologisk mångfald i tätorten med syfte att gynna arter kopplade till ängs- och betesmark och för att främja pollinering. Betesdjur är en avgörande faktor och därför kommer vi att stängsla för bete i slalombacken på Bolleberget. Däremot saknar vi betesdjur och undrar om du vill låna ut dina fyrbenta naturvårdare?

Tre betande får i högt gräs (foto)

Projekt med bidrag från LONA
Det är tillsammans med Ovanåkers och Ljusdals kommun, genom Biosfärområde Voxnadalen, som vi genomför satsningen. Inför projektet utfördes inventeringar i samtliga kommuner och några miljöer som visade sig vara extra artrika var just slalombackarna. Projektet är tvåårigt och finansierat med bidrag från LONA (Den lokala naturvårdssatsningen).

Området som inhägnas är på cirka fyra hektar kuperad gräsmark med mindre ytor skogsmark.

Vid intresse eller frågor kontakta kommunekolog, Sofie Zetterlund på 070-576 56 83 eller sofie.zetterlund@bollnas.se

Arter vi vill gynna
På en äng eller i hage med höga naturvärden hittar du bland annat de här växterna

 • Sumpmåra
 • Ormrot
 • Backruta
 • Ängsskallra
 • Åkerbär
 • Slåtterblomma
 • Ögontröst
 • Smultron
 • Liten blåklocka
 • Prästkrage
 • Lung
 • Gråfibbla

I slalombacken på Bolleberget finns flera av dessa arter.

Relaterade länkar
Biosfärsområde Voxnadalen
Mer om Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) på Naturvårdsverkets webbplats
Mer om Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats