Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Ställ dig i kö
för restvaccin!
Inget vaccin får gå
till spillo!
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Studenten, midsommar och sommarkalas närmar sig, samtidigt som vi fortfarande lever i en pandemi. Har du koll på vad som gäller vid privata fester? Vi har samlat några vanliga frågor och svar här nedanför.

Vad gäller om jag hyr en lokal för en privat fest?
Max åtta personer får delta i en fest i en hyrd lokal. Det gäller även om alla deltagare är vaccinerade mot covid-19. Det är den som hyr ut lokalen som ansvarar för att den inte används till en privat sammankomst med fler än åtta deltagare.

Vad gäller för en privat fest i ett hem eller i en trädgård?
När det gäller fester, middagar och andra privata sociala träffar med personer utanför ens mindre krets avråder Folkhälsomyndigheten fortfarande från det. Covid-19 sprids vid nära kontakt och ofta i hemmiljö. För privata sammankomster, som fester, gäller dels den så kallade skyddsplikten i smittskyddslagen, dels Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer som bygger på skyddsplikten. En av rekommendationerna är att umgås i en mindre krets så att antalet nära kontakter minskas så mycket som möjligt. Ju färre som samlas desto bättre. Det innebär att om du ska fira något bör du fira tillsammans med så få som möjligt. Privata fester i hem och trädgårdar omfattas inte av juridiskt bindande regler som kan tillsynas.  Samma regler gäller även för vaccinerade.

Vad gäller för studentflak och fest på bussar?
Att hyra t.ex. en buss för att ha en fest på bussen omfattas av samma regelverk som när man hyr en lokal för privata fester. Max antal som får vistas på bussen är åtta personer. De tillfälliga reglerna infördes i början av januari med stöd av pandemilagen och innebär bland annat att antalet deltagare vid den privata sammankomsten begränsas till maximalt åtta personer. Det är den som hyr ut lokalen (exempelvis bussen) som ansvarar för att den inte används till en privat sammankomst med fler än åtta deltagare.

Kan man ha de aviserade ändrade deltagartaken som stöd för sin privata studentmottagning? Högst 100 personer utomhus, till exempel.
Nej, dessa regleringar gäller inte för privata sammankomster.

Läs mer under Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19